Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
VisolajeHľadať
 
 

História obce

Dejiny obce

 • prvé domy boli vybudované z dreva (14.stor.), v 19.stor. z nepálených tehál, murované sa začali stavať až v roku 1935
 • v roku 1796 boli v obci pivovar, pálenica a papiereň
 • v 18. stor. vybudoval gróf Csáky kaštieľ s ovocnou záhradou ohradené kamenným múrom
 • v polovici 19.stor. odpredal polovicu obecnej pôdy tunajším občanom. Gróf Csáky bol dovtedy jej jediným vlastníkom 
 • ľudia, ktorí nevlastnili pôdu odchádzali za prácou najmä do Maďarska, Rakúska, Česka, Nemecka, začiatkom 20 stor. odišlo 20 robotníkov z obce za prácami do Ameriky
 • v roku 1938 sa 80% obyvateľstva živilo poľnohospodárstvom, 20% odišlo za prácou do zahraničia
 • v roku 1945 bol majetok grófa Csákyho z Budatína pri Žiline skonfiškovaný a rozdelený občanom
 • v roku 1947 tu bola založená továreň na zušľachťovanie a farbenie kožušín, ktorú založili p.Holický z Prahy a p.Bobula z Liptovského Mikuláša, v roku 1948 bola znárodnená. Pred rokom 1947 toto miesto slúžilo ako pálenica.
 • obyvatelia obce sa okrem poľnohospodárstva venovali aj včelárstvu, v roku 1949 tu bolo zaznamenaných 25 kmeňových včelstiev
 • v roku 1950 bolo 9 občanom obce zrušené živnostenské oprávnenie, ktoré im dovtedy umožňovalo vykonávať rôzne druhy živností. Živnostenské oprávnenie vlastnili: Brandibúr Juraj - hostinec,trafika a obchod so zmiešaným tovarom; Krško Štefan - mlyn; Kozák Ondrej - nákladná doprava; Kukučková Alžbeta - píla; Martinka Juraj - hostinec; Ovečka Bohumil - obchod so zmiešaným tovarom; Šimík Ján - elektrikár; Martinka Eduard - obchod s konfekčným tovarom; Holický a Bobula - kožušnícky priemysel 
 • v roku 1950 bolo založené JRD, maštale, stodoly, ktoré mali občania pridelené z konfiškátu museli uvoľniť a svoj dobytok odovzdať do spoločného chovu 

 

História obce Visolaje

Visolaje - obec ležiaca v podolí Ilavskej kotliny, v severnej časti Trenčianskeho kraja v okrese Púchov. Susedí s obcami Beluša, Slopná, Dolný Lieskov, Horný Lieskov a Sverepec. Je jednou z najstarších obcí nielen okresu, ale i kraja. V časti chotára Zákľuky-Rakovec  objavili archeológovia pozostatky poľnohospodárskej osady z mladšej doby bronzovej,  datované približne do obdobia 1000-1200 rokov pred n. l. Staroslovanské mohyly z 9.a 10. storočia nášho letopočtu sa v hojnom počte nachádzajú v časti chotára Krahulec,Cesciny a Petrova hora.Kamenný sekeromlat z obdobia neolitu(3000rokov pred n.l.) a kamenná sekera z obdobia eneolitu(2500-2300 rokov pred n.l.) sa našli v časti chotára Pačkovec a Cesciny.

Mapa chotáraSlovanské mohyly v Pravci - CescináchPiesková baňa pod Krahulcom


 

Historické budovy a kultúrne pamiatky, významné budovy a stavby

 

Stredoveký rímsko-katolícky kostol

- bol postavený začiatkom 14.stor.,

- písomne doložený roku 1332 bol zasvätený sv.Gálovi,

- v roku 1786 bol zbarokizovaný

 

Budova fary

- bola postavená taktiež začiatkom 14.sto.,

- v roku 1788 bola prestavaná do barokového slohu,

- v roku 1988 bola fara zbúraná a na jej mieste bola postavená nová

 

Socha sv.Jána Nepomuckého

- dal ju postaviť gróf Csáky okolo roku 1880

- v súčasnosti je umiestnená pri novom moste na dolnom konci obce

- socha je pravdepodobne originál

 

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

- bola postavená v roku 1949 zo zbierok občanov

- nachádza sa na Tobolkách, na okraji obce

 

Prícestný hostinec

- stavba so zamurovanou arkádou pochádza z 18.stor., v ktorom údajne nocovala Mária Terézia

- v dnešnej dobe je objekt schátralý a spadnutý

 

Renesančný kaštieľ

- pochdza z druhej polovice 16.stor.

- barokovo upravený v 18.stor. grófom Csákym z Budatína pri Žiline

- v roku 1981 bol z dôvodu nešetrného zaobchádania a nahlodaním zubu času zbúraný

 

Mlyn

- dal ho postaviť gróf Csáky, presný rok nie je známy 

- v roku 1940 ho odkúpili občania obce Štefan Krško a Jozef Vačko

- mlyn sa využíval na mletie múky, obilného šrotu a na výrobu elektriny

 

Stará škola (,,Horná škola")

- začiatky pravidelného vyučovania žiakov v našej obci spadajú do obdobia po 1.svetovej vojne, teda od roku 1918

- škola mala vtedy oficiálny názov: ,,Visolajská rímsko-katolícka škola"

- v roku 1933 bola škola presťahovaná do domu Jána Dílika, ktorý obec odkúpila

- v roku 1953 sa opäť začalo vyučovať v ,,Hornej škole"

 

Nová škola

- bola postavená v roku 1971

 

Dom smútku

- bol postavený v roku 1988

 

Kultúrny dom 

- bol postavený v 70.rokoch 20.stor.

- zrekonštruovaný v roku 2002

 

Futbalové ihrisko

- vybudované v 70.rokoch 20.stor.

- obnovené v roku 2001

- slúži na poriadanie športových podujatí (futbal)


 

Bývalý kaštieľ vo Visolajoch

 Kaštieľ vo Visolajoch

 bol pôvodne renesančný z druhej polovice 16.storočia , barokovo upravený v 18.storočí grófom Csákym , v roku 1981 bol pre havarijný stav zbúraný .


 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka