Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
VisolajeHľadať
 
 

Sadzobník obecných poplatkov

Sadzobník obecných poplatkov

schválených obecným zastupiteľstvom dňa 16.01.2017 uznesením č.17 – 257/2017

- kopírovanie A4 (čiernobiele)                                                          0,05/ks

- poplatok za Kultúrny dom:       domáci                                           0€ + energie

                                                   reklamné akcie                              50,-€ + energie

- poplatok za Dom smútku                                                               10,-€ za každý začatý deň

- trhové miesto                                                                                  5,-€

- vyhlásenie MR                                                                                 2,-€/1 krát

- vyhlásenie MR cez víkendy                                                             2,-€/1 krát

- kolotoče                                                                                           10,-€/deň + energie

- poplatok za Požiarnu zbrojnicu                                                        20,-€/deň + energie

_________________________________________________________________________

schválených obecných zastupiteľstvom dňa 12.03.2018 uznesením č.25 – 360/2018

Cenník inzercie do Visolajských noviniek:

- 1 strana formátu A4                                                                            10,-€

- ½ strany                                                                                               5,-€

- ¼ strany                                                                                               2,50€

- riadková inzercia:            do 20 slov                                                    1,50€

                                          nad 20 slov                                                   0,10€ za slovo

_________________________________________________________________________

podľa VZN č.1 /2019 o správe a prevádzke pohrebísk v obci Visolaje,

s účinnosťou odo dňa 01.04.2019

Cenník služieb - nájomné za užívanie hrobového miesta na 10 rokov:

- Jednohrob                                                                                                10,00 €

- Dvojhrob , hrobka                                                                                     20,00 €

-  Trojhrob                                                                                                    35,00 €

- detský hrob                                                                                                10,00 €

Cenník služieb - prenájom miesta na 10 rokov:

- urnový hrob                                                                                                10,00€

 Poplatky za prenájom priestorov Kultúrneho domu na uskutočnenie podujatia

uznesenie č.58/06/2019 zo dňa 14.8.2019

  1.  Za prenájom sály kultúrneho domu 

a)Svadby, spoločenské akcie

  • Občania s trvalým pobytom v obci Visolaje              100 € + spotrebované energie      
  • Občania s trvalým pobytom mimo obce Visolaje      150 € + spotrebované energie          

     b) KAR  

             -Občania s trvalým pobytom v obci Visolaje          30 € + spotrebované energie      

             -Občania s trvalým pobytom mimo obce Visolaje  50 € + spotrebované energie                                                                                                    

POPLATOK ZA PRENÁJOM PRIESTOROV SÁLY A SA PLATÍ FORMOU ZÁLOHY VO VÝŠKE NÁJMU A TO  MINIMÁLNE DEŇ PRED USKUTOČNENÍM  PODUJATIA DO POKLADNE OBECNÉHO ÚRADU

Deň po uskutočnení podujatia je nájomca povinný odovzdať kľúče pracovníkovi Obecného úradu vo Visolajoch a zaplatiť poplatok za spotrebované energie do pokladne Obecného úradu. V prípade konania karu sa započítava deň pohrebu. Za každý deň omeškania kedy nájomca na čas nevráti kľúče mu bude vyrubená pokuta 10, 00 EUR.

   c) Prezentačné akcie, schôdze

             -Občania s trvalým pobytom v obci Visolaje         20  € + spotrebované energie      

             -Občania s trvalým pobytom mimo obce Visolaje 50 € + spotrebované energie                                                                                                       

                                                          

 

2. poplatok za čistenie obrusov  1 obrus / 1,00 EUR ( skutočne zapožičaného) 

3. aktuálnu cenu  inventára v prípade poškodenia, straty alebo rozbitia 

4..Za udržiavanie poriadku a upratanie priestorov kultúrneho domu v čase prenájmu zodpovedá nájomca. Nájomca je zároveň povinný  po skončení nájmu odovzdať poverenému pracovníkovi obecného úradu prenajatú vec  v stave akom ju prevzal. 

5. Starosta obce je oprávnený poskytnúť úľavu, ak je to v záujme obce a  informovať o udelení úľavy obecné zastupiteľstvo.

 


 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka